studiofotografic.com.pl

jakie zdjecia do nowego dowodu

jakie zdjecia do nowego dowodu

Grand Canyon Skywalk – Ile to naprawd? kosztuje

Je?li odwiedzasz Las Vegas, Grand Canyon Skywalk to trzeba zobaczy? atrakcj?. Bilety do mostu Szk?a ?rednio oko?o 25 $ za osob?. Jednak?e, w zale?no?ci od tego, jak mo?na dosta? si? do mostu, istniej? dodatkowe koszty, kt?re trzeba mie? ?wiadomo??. Oto najcz??ciej:

Op?ata parkingowa

Grand Canyon West znajduje si? 120 mil na wsch?d od Las Vegas. Przez ostatnie 15 mil ponad szorstkiej, polnej drodze. Zaleca si? stosowanie pojazd?w o du?ym prze?wicie. Jest parking przy ko?cu drogi. Koszt parku: 20 $

Park wej?cie Op?ata

Skywalk jest Hualapai Indian plemienia ziemi. Aby uzyska? do niego dost?p, b?dzie zobowi?zany do zakupu pozwolenia, znany jako Legacy Prze??czy:

Doro?li: $ 43.05

Dzieci (3-11 lat): $ 35,03

Starszy / Wojskowe: 39,85 $

Karnet obejmuje korzystanie nieograniczony transfer autobusem, kt?ry zatrzymuje si? na Skywalk Eagle Point, Guano Point i Hualapai Ranch.

Bilety na Grand Canyon Skywalk

Obecnie bilety do Skywalk to:

Doro?li: $ 29.95

Dzieci (3-11 lat): $ 22.46

Starszy / Wojskowe: 26.96 $

Uprawnia do nieograniczonej jednodniowego dost?pu do mostu.

Zdj?cia

Nie wolno wnosi? ?adnych osobistych elektroniki na Skywalk, w tym aparat?w cyfrowych, telefon?w kom?rkowych i cyfrowych rejestrator?w wideo. Profesjonalni fotografowie s? na scenie, aby robi? zdj?cia z was. Koszt zdj?cie jest 30 $. Jako??? Profesjonalny.

Szafki

Bezpieczne szafki na rzeczy osobiste s? 3 $.

op?aty paliwowe

Op?ata ta zosta?a dodana do autobus?w i ?mig?owc?w wycieczki podczas wzrostu cen gazu w 2008 roku wi?kszo?? firm go odst?pi?. Upewnij si?, aby przeczyta? drobnym drukiem.

Realny koszt

Bez wzgl?du na to, jak na to nie patrze?, koszt baza do odwiedzenia Grand Canyon Skywalk jako osoba doros?a jest:

Park wej?cie Op?ata: $ 43.05 Skywalk bilet?w: $ 29.95 Og??em: 73 $

– autor artyku?u