studiofotografic.com.pl

Portrety

Portrety

Portrety

Portrety wykonywane s? od wiek?w. Pocz?tkowo malowali je malarze, wykonywali rze?biarze. Kiedy pojawi?a si? fotografia, pojawi?y si? te? portrety, kt?re wykonywane s? za pomoc? aparatu. Portret mia? na celu pokazywa? dan? osob?. Niekt?re portrety nieco przerabiano i pokazywa?y modela w lepszym ?wietle, jednak przewa?nie portrety koncentruj? si? na „prawdziwym” cz?owieku. Ukazuj? jego twarz czy sylwetk? nawet z niewielkimi detalami. Takie portrety robi? na widzu najwi?ksze wra?enie. Portrety nie musz? by? skierowane typowo na twarz modela, mamy tak?e zdj?cia ca?ej sylwetki. Na ?wiecie wiele jest fotograf?w, kt?rzy specjalizuj? si? typowo w portretach.

Tworz? oni takie portrety, kt?re przykuwaj? wzrok. Na twarzach ich modeli wypisane s? emocje lub wr?cz przeciwnie ? tajemnica. Do?wiadczeni tw?rcy zdj?? wiedz?, jak odpowiednio wydoby? emocje produkty bezglutenowe, jak wydoby? ?wiat?o, jakie s? cechy dobrego portretu. Warto pomy?le? o portrecie, kt?ry stworzy dla nas profesjonalista. Zdj?cia, kt?re sami sobie robimy, rzadko s? r?wnie prawdziwe. Portret pokazuje, jak widzi nas ?wiat, a nie my sami.

– autor artyku?u