studiofotografic.com.pl

fotografia jako sztuka wspolczesna

fotografia jako sztuka wspolczesna

Co robi Niech Bounce Mean

Jedno prawdopodobnie ju? wiesz o byciu rodzicem jest zaj?ty, ?e je?li co? mo?e p?j?? ?le, to p?jdzie ?le. Tak, to jest Prawo Murphys „i prawdopodobnie masz silne pragnienie, aby polowanie go w d?? i ok?ada? go o g?ow? i ramiona ze swoimi blok?w kolorowych rozrzucone po ca?ej pod?odze.

Nie jeste? Matka Teresa.migracja simatic s5

Gdy telefon dzwoni, dziecko p?acze, Tw?j trzylatek tylko rozlane fili?ank? soku ca?ym dywany i nie mia? wolnej chwili, aby wzi?? prysznic, a tym bardziej oczy?ci? rozlany zbo?e od ?niadania, to jest ?atwo poczu?, ?e dotar? do ko?ca swojej liny.

Dowiedz si? odbi?.

Dowiedz pozwoli? rzeczy odbijaj? si? od ciebie. Oczywi?cie, zanim mia? dzieci byli w stanie wzi?? prysznic ka?dego dnia, do cholery, dwa razy dziennie, je?li to ochot?. Tw?j dom przebywa? czyste i nie by?o dziecka ?ywno?ci plamy na ubraniu lub swojej wyk?adziny. Ty nawet czasu na przeczytanie. Pami?taj czytania?

Dowiedz si? odbi?.

Wiemy, ?e nie chcesz tego s?ucha?, ale mo?e pom?c obni?y? poziom stresu, je?li obni?y? swoje oczekiwania. Nie mo?na zrobi? wszystko, co robi? wcze?niej, bo odzyskiwanie odszkodowań wrocław twoje ?ycie si? zmieni?o. Nie jeste? t? sam? osob? by?a? zanim mia? dzieci. Posiadanie dzieci zmienia ci? w taki spos?b, ?e nigdy nie wiedzia? istnia?.

Pu?ci? rzeczy, kt?re nie maj? znaczenia, a pracuj? na rzeczy, kt?re robi?. Wybierz swoje walki ze swoimi dzie?mi. Je?li Twoje dziecko chce nosi? jej r??owe spodnie z jej czerwonej koszuli w paski i nie bior? jej usi??? do portretu rodzinnego, to niech nosi co chce.

Dowiedz si? wzi?? g??boki oddech przed utrat? cool. Niech rzeczy odbijaj? si? od Ciebie. Cierpliwo?? jest cnot? naprawd? i to dowiedzia?em si? w okopach rodzicielskich.

Dowiedz si? odbi?. B?dziesz szcz??liwszy, je?li nie.

BoConcept Gdynia
– autor artyku?u