studiofotografic.com.pl

fotografia jaki obiektyw do czego

fotografia jaki obiektyw do czego

Czy Henryton State Hospital Haunted

State Hospital Henryton, po?o?ony w izolowanym odcinku Patapsco Valley State Park, na Henryton Road, w DIS-pami?ta? cz??ci regionu Eldersburg. Ustanowi? ju? w pocz?tku wczesnych 1920, Henryton zosta? otwarty dla dw?ch r??nych powod?w: piel?gnowanie pacjent?w rasy czarnej wij? si? z gru?lic?, a dyspozycja i leczenie chorych psychicznie os?b doros?ych.drzwi zewnętrzne gdynia Henryton nast?pnie zmieniona z dbanie o tych, chory na gru?lic? w 1963 roku i zamkn?? swoje podwoje w 1985 roku.

fotografia jaki obiektyw do czego

Wyszukiwania informacji o historii Henryton jest trudne. Ten bardzo dylemat, co dodaje jej mistyki i deklaracj? nawiedze? do?wiadcze?. S? tacy, kt?rzy pr?bowali na pr??no, a tylko zosta?y spe?nione z Stonewall. Na przyk?ad, Departament Maryland General Services, kt?ry zachowuje dzi? budynku oraz Departamentu Zdrowia i Maryland Higieny Psychicznej skontaktowano; ale tajemniczo mamy ?adnych informacji dotycz?cych historii Henryton. Ponadto, Carroll Kraj Departament Zdrowia Mental nie by? zdolny do dostarczania ?adnych danych w szpitalu. Dodatkowo, istnieje bardzo niewielka ilo?? drukowanej dokumentacji Henryton. Jest tylko jedno zdj?cie i http://alllineslogistics.pl/uslugi-magazynowe/ kilka s??w wspomnie? o Henryton Szpitala kt?rym? z Carroll Kraj Biblioteka Publiczna i bez rachunk?w w dowolnym-historii r?kopis?w Sykesville.

Pomimo braku udokumentowanych informacji rzeczywisto?ci kr??y w?r?d Henryton Szpitala jest dobrze znana. Henryton znajduje si? na r??nych stronach internetowych, a oznaczone jako nawiedzonego miejscowo?ci w stanie Maryland. R??ne strony internetowe takie jak theshadowlands.net i inni twierdz?, ?e „obserwatorzy mieli obserwacji cieni w wieku teatru i sukienk? zwisaj?c? na dnie d?ugiego korytarza.” Opr?cz tego, czy Henryton naprawd? nawiedzony, fascynacja perspektywy ducha i wszelkiego rodzaju Paranormal Activity dzieje si? w pokojach i korytarzach jest zbyt du?o dla niekt?rych ludzi, aby zignorowa?.

– autor artyku?u